Droomtent recording online mixen bepalingen en voorwaarden

Deze website is het eigendom van en valt onder het beheer van Droomtent recording studio.

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
1.1 Bij gebruikmaking van onze online mixen service betekent dit dat je onze bepalingen en voorwaarden gelezen hebt en daarmee akkoord gaat. Als je niet gebonden wilt zijn aan deze bepalingen en voorwaarden dan moet je de opdracht direct intrekken!
1.2 Wij behouden het recht om tussentijds en zonder waarschuwing vooraf aanpassingen te doen in deze bepalingen en voorwaarden. Wijzigingen en/of aanpassingen van deze bepalingen en voorwaarden worden op een later tijdstip geplaatst op de website.
2. De online mixen service
2.1 Deze webite biedt ‘online mixen service’ aan voor verschillende formats voor CD producties.
3. Gebruik van deze online mixen service
3.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor alle audio files, data, tekst en informatie die je wij van je ontvangen.
3.2 Je gaat er mee akkoord om niet:
A deze website en haar diensten te gebruiken om junk mail, spam, ongevraagde info toe te sturen;
B data te sturen zoals o.a. audio files, beeld en info welke vulgair, obscene, haatdragend, discriminerend, racistisch, seksueel georiënteerd, bedreigend, inbreuk maakt op iemands privacy, mensen en/of groepering onnodig kwetst om hun cultuur en/of geloofsovertuiging, conflicten geeft met de Nederlandse wetgeving;
C data te sturen zoals o.a. audio files, beeld en info welke inbreuk maakt op auteursrecht, eigendomsrecht, intellectueel eigendom, muziekuitgave rechten;
D data te sturen zoals o.a. audio files, beeld en info welke besmet is met een virus, worm, Trojan horse, phishing mail of elk ander schadelijk component;
E jezelf voor te doen als een ander persoon wanneer je gebruik maakt van deze online mixen service;
F deze online mixen service te gebruiken om audio files illegaal te distribueren en/of inbreuk te maken op de rechten van anderen door te kopiëren en te distribueren van beschermd werk;
4 Je gaat akkoord en bent op de hoogte van het volgende:
A je bent eigenaar van en/of gemachtigd/gerechtigd om al het materiaal zoals o.a. audio files, beeld en info naar online mixen service te sturen;
B je vrijwaart ons dat er geen rechten van anderen op dit materiaal rust;
C je bent gemachtigd om een overeenkomst met ons aan te gaan;
D dat alle data zoals o.a. audio files, beeld en info compleet is en up to date;
5 Tarieven, BTW en betalingsvoorwaarden
5.1. Je gaat er mee akkoord dat de tarieven die we berekenen inclusief BTW zijn.
5.2. Je gaat er mee akkoord dat eventuele bijkomende kosten zoals postverzendingen, verstuur- en handelingskosten door jou betaald worden.
5.3 Betaling geschiedt vooraf en alleen online na facturatie via een bankoverschrijving.
5.4 Droomtent recording online mixen service geeft geen geld terug bij ontevredenheid over de mix.
5.5 Er is slechts één mix revisie mogelijk.
6 Droomtent Recording Studio credits
Hierbij geven we je toestemming en je gaat er mee akkoord dat je de credits van het mixen vermeld op iedere gerelateerde geluidsdrager met bijbehorende (booklet) informatie, uitingen/vermelding/ten gehore brengen van de song op websites etc. met de volgende zin:
Mixdown door Droomtent Recording Studio “online mixen service”. www.onlinemixen.nl
7 Licentie voor gebruik van je song
Hierbij geef je Droomtent Recording Studio online mixen service toestemming om jouw door ons gemixte song royalty vrij te mogen gebruiken in onze promotionele uitingen in welke vorm dan ook.
8 Aansprakelijkheid
8.1 Droomtent Recording Studio, haar medewerkers en online mixen service is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het verlies en/of schade van data, veroorzaakt op welke wijze dan ook, gedurende de overeenkomst die is aangegaan tussen beide partijen ingaande na ondertekening voor akkoord op de door ons uitgereikte offerte.
8.2 Droomtent Recording Studio, haar medewerkers en online mixen service is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor vertraging van of het verloren gaan van de mix als de oorzaak hiervan veroorzaakt wordt door overmacht. De definitie van overmacht is te lezen in de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de website www.droomtent.nl
Print